Bangkok Glass โทร: 02-8642211-2 | LINE: @bangkokglass
ยินดีต้อนรับสู่ บางกอกกลาส แอนด์เดคคอร์ … www.bangkokglass.com

ผลงานบางส่วนของเรา

Our Services

ผนังกระจกอาคาร ( Curtain Wall )

เพื่อรูปลักษณ์อันทันสมัย ประกอบกับทัศนวิสัยที่ดี และด้วยระบบการติดตั้งของทางบริษัทฯ จึงสามารถกันน้ำ 100% รวมถึงการใช้วัสดุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลจึงทำให้มีความเข็งแรงทนทาน ระยะเวลาการใช้งานยาวนาน และไม่เกิดคราบสกปรกจากกานติดตั้งและใช้วัสดุอย่างไม่เหมาะสม

ห้องกระจก และหลังคากระจก ( Skylight )

เพื่อความสวยงาม ประกอบกับทัศนวิสัยที่ดี และด้วยระบบการติดตั้ง Skylight ของทางบริษัทฯ และผลงานอย่างมากมาย จึงสามารถมั่นใจในผลงาน และความสามารถในการกันน้ำได้ 100%

กระจกสูง กระจกโชว์รูม และผนังกระจก

ทางบริษัทฯ สามารถติดตั้งกระจก Glass Wall / Curtain Wall แผ่นเดี่ยวได้สูงถึง 7 เมตร และกระจกต่อเนื่องไม่จำกัดความสูง ติดตั้งได้ทั้งระบบวางพื้น ระบบแขวน และระบบสไปเดอร์

กระจกอาคารสูง

บริการติดตั้ง เปลี่ยน ซ่อมแซม กระจกอาคารสูงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระจกลามิเนท กระจกนิรภัย Safety Glass

ชุดประตูอัตโนมัติ ( Automatic Door )

บริการติดตั้งประตูอัตโนมัติ ทั้งชนิดบานอลูมิเนียม กระจกบานเปลือย หรือ Door Rail

ตู้อาบน้ำ ( Shower Room )

บริการติดตั้งตู้อาบน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำ ชนิดบานเปลือย กระจกบานเปลือย และอลูมิเนียมกระจกนิรภัย และอะคริลิก

งานกระจกตกแต่ง

งานติดตั้งงานภายในรวมถึงงานกระจกเงา กระจกเงาสีต่างๆ แบบเรียบ และมีลวดลาย และกระจกพ่นสีต่างๆทั้งชนิดโปร่งแสงและทึบแสง รวมถึงกระจกลายผ้า และงานภายในทุกชนิด

งานกระจกประหยัดพลังงาน กันความร้อน ลดเสียงรบกวน

ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการลักษณะนี้ อีกทั้งยังมีทีมวิศวะกรที่สามารถคำนวณ และกำหนด Spec กระจกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัว ลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Our Clients

logo_aot
logo_truecoffee
logo_sahafarm
logo_tkpark
logo_abb
logo_siriraj
logo_cho
logo_heritage
logo_thanathon
Back to Top
Bangkok Glass - กระจกอาคาร, กระจกสูง, กระจกโชว์รูม, ผนังกระจก, กระจกประหยัดพลังงาน, กระจกกันความร้อน, กระจกลดเสียงรบกวน